po?etna stranica  |  o nama  |  kako nas prona?i  |  reference  |  kontakti Po?aljite e-mail:  vitro@vitro.hr
 
  Pretra?i
Izjava o sukladnosti i
  oznaka
ZA?TO STAKLO ....?

Sunce kao osnovni izvor energije u prirodi daje zemlji svjetlost i toplinu. Time je omogu?ilo nastanak, ali i opstanak ?ivota na planeti. Zrake sunca osvjetljavaju i griju, biljke tu energiju preoblikuju da bi rasle i u obliku hrane prenose je dalje… Polo?aj sunca odre?uje ritam na?eg ?ivota kao i sve druge prirodne cikluse. Sunce ima vrlo zna?ajan upliv na djelovanje organizma, na stanje zdravlja i raspolo?enja. Me?utim jo? od predpovijesti, ?ovjek da bi pre?ivio prirodne neda?e bje?i i skriva se u zatvorene i za?ti?ene prostore, prekidaju?i tako blagodati boravka na otvorenom prostoru, u prirodi…
Razvoj civilizacije otkrio je graditeljstvo i gradnju. Grade?i sve slo?enije oblike, ?ovjek je u zidovima ostavljao otvore da bi kroz njih odr?ao svoj neposredni odnos sa prirodom, da bi kroz njih dobio prirodnu svjetlost i toplinu. Ipak hladno?a, vjetar i oborine ograni?avali su veli?inu i broj tih i takvih otvora….

   

 

A ONDA, ?OVJEK SE DOSJETIO UPOTRIJEBITI STAKLO.Pozorno ?emo poslu?ati Va?e zahtjeve i ?elje, te u skladu sa mogu?nostima i pravilima struke predlo?iti najoptimalnije rije?enje....

   

 

VA?U INVESTICIJU PRETVARAMO U
DOBRO ULAGANJE!