početna stranica  |  o nama  |  kako nas pronaći  |  reference  |  kontakti Pošaljite e-mail:  vitro@vitro.hr
 
  Pretraži
Izjava o sukladnosti i
  oznaka

PARAMETRI KOJI ODREĐUJU STAKLO

Svjetlost i toplina promatrani kroz parametre koji određuju staklo dolaze od sunca. Sva su zračenja koja dolaze od sunca - energija.
Sva ta energija jest blagodat, ali je istovremeno i problem kojemu se mora posvetiti pažnja. Prekomjerna svjetlost zasljepljuje. Ta pojava sama je po sebi neugodna, ali i štetna i opasna. Djeluje na organe vida tako što ih oštećuje kao i prekomjerna toplina od koje se štitimo sjenilima, zavjesama i klimatizacijom što znači daljnje povećanje troškova gradnje.
Čovjeku je ugodno boraviti u prostoru gdje je svjetlo, temperatura zraka 16-22 °C, brzina gibanja zraka 0,2-0,4 m/sec i relativna vlažnost zraka 60-80%.
Da bismo mogli iskoristiti najpovoljnije prednosti određenih stakala moramo poznavati njihove osobitosti i pokazatelje - parametre kojima se te osobitosti određuju.
Staklo se definira - određuje prema dva kriterija i to:

  • Fizički parametri: debljina, veličina, boja, sigurnost…
  • Energetski parametri:
  • prolaz svjetlosti LT i LR i prolaz energije ET, ER, EA, SF, SC, RHG
  • Toplinski gubici: Kkcal ili Uw

Fizičke parametre definiramo na temelju sljedećih kriterija i to:
  • estetika (boja, deformacije…)
  • mehanička opterećenja (veličina otvora, visina objekta, orijentacija prema vjetru, način ugradnje…)
  • sigurnost (opasnost od pada stakla, opasnost povrede prolaznika, opasnost provale, napada, požara ili buke…

Energetske parametre definiramo na temelju slijedećih kriterija:
  • mikroklimatski uvjeti regije (broj sunčanih dana, minimalna, prosječna i maksimalna temperatura…)
  • termoizolacijske osobitosti objekta
  • vrsta i snaga uređaja za zagrijavanje i hlađenje objekta

Energetski parametri zahtjevaju podrobniju obradu pri njihovom određivanju, ali i pri odabiru stakla i to iz razloga što oni određuju ekonomičnost i udobnost objekta.

KAKO ODREDITI TIP STAKLA PARAMETRIMA ILI KAKO NA OSNOVI PARAMETARA ODABRATI TIP STAKLA?

Staklo se na nekom objektu određuje projektom na osnovama estetskih zahtjeva i izračuna termičke bilance zgrade u skladu sa zahtjevima investitora.
Estetski se kriterij za staklo određuje bojom stakla dok se ostali zahtjevi iz te domene u stvari postižu ispunjavanjem mehaničkih kriterija kao što su veličina stakla, debljina stakla, način učvršćenja… Ovome se može pridodati i parametar refleksije svjetlosti, jer on određuje koliko i kako će se reflektirati okoliš u pročelju, koliko će zgrada biti blještava i uočljiva. Koliko će se vidjeti unutrašnjost zgrade kroz staklo određeno je parametrom - prolaza svjetlosti.
Parametar prolaza svjetlosti međutim, izuzetno je značajan za udobnost prostora u smislu boravka i rada u njemu, za potrošnju energije za dodatnu umjetnu rasvjetu, ali i kao medij koji donosi dodatnu energiju.
Solarni faktor, koeficijent zasjenjenja ili RHG služe da se njime odredi koliko će se dozvoliti toplinskih dobitaka da bi taj prostor i ljeti bio udoban, odnosno da bi se odredilo kapacitete hlađenja, jer je ono 3-5 puta skuplje od troškova grijanja.
K - faktor ili U - faktor određuje nivo toplinskih gubitaka iz zgrade, jer se prema njima treba odrediti snaga uređaja za zagrijavanje prostora.
Ovo su četiri (boja, LT, SF i K) osnovna parametra koji predstavljaju minimum za određivanje tipa stakla. Ako nisu određena ova četiri parametra onda - ništa nije niti određeno.
U praksi se ipak događa da se projektom ne odredi zahtjev ili se postavljaju nemogući zahtjevi

1. PROLAZ ILI TRANSMISIJA SVJETLOSTI - LT

Parametar pokazuje količinu svjetlosti u % koja prolazi kroz staklo, odnosno koliko posto svjetlosti od 448 W/m2 prolazi kroz određeno staklo.

2. ODBIJANJE ILI REFLEKSIJA SVJETLOSTI - LR

Parametar pokazuje količinu sunčeve svjetlosti u % koja se odbija ili reflektira od površine stakla, odnosno koliko posto svjetlosti od 448 W/m2 se odbije ili reflektira od određenog stakla.

3. DIREKTNI PROLAZ ILI TRANSMISIJA ENERGIJE - ET

Parametar pokazuje količinu toplinskog zračenja sunca u % koja neposredno ili direktno prolazi kroz staklo, odnosno koliko posto toplinske energije od 618 W/m2 prolazi kroz određeno staklo.

4. ODBIJANJE ILI REFLEKSIJA ENERGIJE - ER

Parametar pokazuje količinu sunčeve energije u % koju staklo odbija ili reflektira, odnosno koliko posto toplinske energije od 618 W/m2 se odbija ili reflektira od određenog stakla.

5. UPIJANJE ILI APSORPCIJA ENERGIJE - EA

I Parametar pokazuje količinu toplinskog zračenja sunca u % koju staklo upija, apsorbira, pri čemu se podiže njegova vlastita temperatura. Ta se temperatura prenosi na obje strane stakla, pa se to računa kao posredno ili indirektno odbijanje energije i kao posredni ili indirektni prolaz energije.

6. SOLARNI FAKTOR ILI UKUPNI PROLAZ ENERGIJE - SF

Parametar pokazuje odnos između ukupne količine sunčeve energije koja je prošla kroz staklo i ukupne količine sunčeve energije koja je došla (pala) na staklo.

7. KOEFICIJENT ZASJENJENJA ILI SHADING COEFFICIENT - SC

Parametar pokazuje odnos ukupno propuštene energije SF kroz staklo koje se promatra, i ukupno propuštene energije SF kroz bezbojno staklo debljine 3,00 mm (0,89 SF=1 SC).

8. INDEX SELEKTIVNOSTI - IS

Parametar pokazuje odnos između ukupno propuštene svjetlosti i ukupno propuštene energije LT/SF. S obzirom na to da je uvjek tražen što veći prolaz svjetlosti, uz što manji prolaz toplinske energije, ovaj parametar pokazuje koje je staklo pogodnije za primjenu na staklenim pročeljima koja su više izložena djelovanju sunca. Veći brojčani iznos parametra IS znači propuštanje više svjetlosti uz manje propuštanje toplinske energije što je gotovo uvjek bolje rješenje.

9. KOEFICIJENT TOPLINSKE PROVODLJIVOSTI - K ili U

K - je parametar koji pokazuje prolaz toplinske energije iz toplijeg u hladni prostor kroz određenu prepreku.
Kcal - je parametar koji pokazuje količinu topline koja se prenosi kroz staklo iz toplijeg prostora unutar zgrade u hladniji prostor izvan zgrade, izraženo u Kcal za svaki m 2 površine stakla i za svaki stupanj C razlike temperature između dva promatrana prostora u svakoj jedinici vremena koja je 1 sat.
Kw ili U - je parametar koji pokazuje količinu topline koja se prenosi kroz staklo iz toplijeg u hladniji prostor izražen u Watima za svaki m 2 staklene površine i za svaki stupanj Kelvina razlike temperature između dva prostora.

   

 


10. RAZMJERNI DOBITAK TOPLINE - RHG

Parametar koji uvjek pokazuje stvarni prolaz ukupne toplinske energije iz okoline u prostoriju kroz različita stakla pod uvijek istim uvjetima.
Izražava se u jedinici W/m2 i predstavlja zbroj količina topline koja prolazi kroz staklo u prostor u vremenskoj jedinici od jednog sata.